روسيه کې مېشتو افغان سوداګرو  د راستنېدونکو کډوالو سره مرسته وکړه
روسېه کې مېشو يوشمير افغان سوداګرو له پاکستان څخه په اجباري ډول د راستنېدونکو کډوالو سره څلوېښت...

تاسې شاید دا خوښ کړئ