يوناما: واکمن چارواکي دي خپلسري توقيفونه ودروي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندويه سازمان...

تاسې شاید دا خوښ کړئ