بدخشان کې د ښځو یواځينۍ راډیو تړل شوې  
بدخشان کې د  (صدای بانوان) په نوم د ښځو یواځینۍ راډیو چې له شاوخوا پنځو کلو راهیسې یې مرکز ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ