دماليې وزير د افغانستان بانک د رئيس په توګه وټاکل شو
د ماليې وزير د افغانستان بانک د رئيس په توګه ټاکل شوی دی، خو د ماليې وزارت ته نوي س...

تاسې شاید دا خوښ کړئ