ارګ کې نوی جامع مسجد جوړيږي
د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې د يو نوې جامع مسجد د جوړيدو بنسټ  ډبره  ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ