له هندي شرکت سره د ارغستان بند قرارداد فسخ کېږي
اقتصادي کميسيون په خپله نوبتي غونډه کې پرېکړه کړې چې د ارغستان ولسوالۍ د بن...

تاسې شاید دا خوښ کړئ