چابهار بندر له شمالي او جنوبي نړیوال ترانسپورتي دهلیز سره نښلول کيږي
هڅې رواني دي چې له شمالي او جنوبي نړيوال ټرانسپورتي دهليز سره د چابهار....

تاسې شاید دا خوښ کړئ