افغانستان ته د پاکستان د مرسته شويو درملو راليږد پيل شو
د پاکستان له لوري د افغانستان سره د نژدې دوه سوه مېلونه کالدارو په ارزښت...

تاسې شاید دا خوښ کړئ