دفاع وزارت: درې نور الوتکې ترميم او د فعاليت  وړ شوې
د افغانستان ملي دفاع وزارت  وايي چې د افغان انجينرانو په  هڅو يې درې نورې وزر لرونکي...

تاسې شاید دا خوښ کړئ