د اترا مشر د SATRC په غونډه کې په تهران کې ګډون کړی
د افغانستان د مخابراتي خدماتو تنظیمونکې ادارې مشر په تهرات کې د سويلي اس...

تاسې شاید دا خوښ کړئ