"بهرني اړخونه دې د افغانستان د کورنيو موضوعاتو په اړه غېر مسئولانه څرګندونې نه کوي"
د بهرنيو چارو وزارت په داسې حال کې چې پر کاج تعلیمي مرکز د تېرې ورځې بريد د مرتکبينو د پيداک...

تاسې شاید دا خوښ کړئ