کبير:  پر افغانستان لګول شوي بنديزونه دي لري شي
د طالبانو د رئيس الوزراء سياسي مرستيال يو ځل بيا تکرار کړې چې له نړۍ سره پر خپلو کړو ژمنو...

تاسې شاید دا خوښ کړئ