کابل ښاروالۍ د ښاري فرهنګ د پياوړتيا په موخه د عامه پوهاوي پروګرام پيل کړ
کابل ښاروالۍ د ښاري دود او فرهنګ د پیاوړتیا په موخه د عامه پوهاوي نوی...

تاسې شاید دا خوښ کړئ