کرزی: بايډن بايد د افغانستان د شتمنيو په اړه په خپله پرېکړه بيا نظر وکړي
هغه د امریکا پر ولسمشر غږ  وکړ چې په خپله پرېکړه دې بيا نظر وکړي، او د افغانانو شتمني...

تاسې شاید دا خوښ کړئ