پاکستان د کانونو برخه کې افغانستان ته د بورسونو ورکولو ژمنه وکړه
په کابل کې د پاکستان سفير د کانونو په برخه کې افغانستان ته د کانونو د استخراج په تخنیکي برخه کې...

تاسې شاید دا خوښ کړئ