يو پلاوی په بانکونو کې د شرکتونو د بندو پيسو په اړه شکايتونه څېړي
وزيرانو شوری يو پلاوی ټاکلی تر څو هغه شکايتونه وڅېړي، چې د شرکتونو مالکانو په بانکونو ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ