تاريخ نوعيت موضوع 2002/03/1 جنګي د دوستم قواو په بلخ ولا&#...

تاسې شاید دا خوښ کړئ