وروسته له دې چې د مارچ په ٢٦مه نېټه د هرات پخوانى وال...

تاسې شاید دا خوښ کړئ