وروسته لدې چې پرون 2000-12-30  نيټۀ دشنبې په ورځ دحزب وحدت قو...

تاسې شاید دا خوښ کړئ