1- ښځينه نان باپانو ته د  WFP سره دخبرو وروسته يوځل بيا د...

تاسې شاید دا خوښ کړئ