د تفصيلاتو له مخې د افغانستان د بهرنيو چارو د وزير م...

تاسې شاید دا خوښ کړئ