د افغانستان د کورنيو چارو د وزير سره راغلى هيئت يو غ&#...

تاسې شاید دا خوښ کړئ