د پاکستان اردو اخبرا ( اوصاف ) پخپله ٣٦ شماره کي د چهار...

تاسې شاید دا خوښ کړئ