له مشهد څخه د احمدشاه مسعود يو  ويندوي انجنير توري...

تاسې شاید دا خوښ کړئ