د راپورونو سره سم دا ځل دا بمباري خورا درنده او سخت...

تاسې شاید دا خوښ کړئ