په تخار کي  د طالبانو  مسئول څوک  چه د هيواد د استخب...

تاسې شاید دا خوښ کړئ