د هلمند او كندهار نه باخبرو سرچينو افغان اسلامي اژ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ