په پيښور کي د افغاني ښځينه غير رسمي مؤسسو (  NGO.S ) د ټولني...

تاسې شاید دا خوښ کړئ