د افغانستان د سرحداتو وزير ښاغلي امان الله خان ځدر...

تاسې شاید دا خوښ کړئ