1: څارنپوه سيد عبدالرزاق مصمم د ستري محکمي د تجارتي د&...

تاسې شاید دا خوښ کړئ