د ( داي چوپان ) نه د جنګيدونکو افغاني قواو د جنګ مرستيا...

تاسې شاید دا خوښ کړئ