د تفصيلاتو سره سم ابله شپه ( 2003-01-8/7 )  افغاني قواوو د کندها...

تاسې شاید دا خوښ کړئ