د ستر اختر لومړۍ ورځ د امن په فضا کې تېره شوه
د نېکمرغه ستر اختر لومړۍ ورځ په ټول هېواد کې له کومې امنيتي يا خواشينونکې ست...

تاسې شاید دا خوښ کړئ