اروپا مېشتو افغانانو له افغان دولت څخه ښځو ته د کار او تعليم اجازې ورکولو غوښتنه کړې
اروپا مېشتو افغانانو د طالبانو او اروپايي ټولنې تر منځ د منځګړيتوب وړانديز کړی، او حکومت يې هرکلی..

تاسې شاید دا خوښ کړئ