عبدالکبير: هڅه کيږي چې د ژبې او قوميت پر بنسټ څوک زنداني نشي.
د رياست الوزراء سياسي مرستيال د افغانستان لپاره د سره صليب نړيوالې کميټې ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ