ملا برادار: د بانکونو ونډه وال دې هېواد ته راشي او د خپلو بانکونو چارې دې مديريت کړي
د اقتصادي عالي شورا مشرتابه، مالي ثبات کمېټې او د مجوزو بانکونو سهمدارانو دوهم...

تاسې شاید دا خوښ کړئ